ONE (HNX): Truyền thông Số 1

06/10/2022

6.90

0.00 (0.00%)

K.L: 9,100

KLCP lưu hành: 191,188,064

KL TB 20 phiên: 11,508

EPS cơ bản (1000đ): 0.841

P/B: 0.32

P/E: 8.21Opening soon!