ONE (HNX): Truyền thông Số 1

18/07/2022

5.90

0.10 (1.72%)

K.L: 15,500

KLCP lưu hành: 191,188,064

KL TB 20 phiên: 11,508

EPS cơ bản (1000đ): 0.841

P/B: 0.28

P/E: 7.02Opening soon!