NT2 (HOSE): Điện lực Nhơn Trạch 2

29/05/2023

20.45

1.30 (6.79%)

K.L: 217,750

KLCP lưu hành: 980,249,990

KL TB 20 phiên: 506,585

EPS cơ bản (1000đ): 1.949

P/B: 0.69

P/E: 10.49Opening soon!