NRC (HNX): Tập đoàn Danh Khôi

17/08/2022

15.80

null (null%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 6,000,000

KL TB 20 phiên: 371,567

EPS cơ bản (1000đ): 2.318

P/B: 1.14

P/E: 6.82Opening soon!