MWG (HOSE): Thế giới di động

29/11/2022

42.80

2.65 (6.60%)

K.L: 5,266,400

KLCP lưu hành: 36,999,124

KL TB 20 phiên: 1,093,700

EPS cơ bản (1000đ): 9.027

P/B: 3.33

P/E: 4.74Opening soon!