MSH (HOSE): May Sông Hồng

06/10/2022

33.10

-0.50 (-1.49%)

K.L: 56,100

KLCP lưu hành: 6,598,367

KL TB 20 phiên: 150,230

EPS cơ bản (1000đ): 5.232

P/B: 2.64

P/E: 6.33Opening soon!