MSH (HOSE): May Sông Hồng

29/05/2023

80.00

0.00 (0.00%)

K.L: 6,060

KLCP lưu hành: 6,598,367

KL TB 20 phiên: 150,230

EPS cơ bản (1000đ): 5.232

P/B: 6.39

P/E: 15.29Opening soon!