MSH (HOSE): May Sông Hồng

17/08/2022

44.30

-0.40 (-0.89%)

K.L: 2,399,000

KLCP lưu hành: 6,598,367

KL TB 20 phiên: 150,230

EPS cơ bản (1000đ): 5.232

P/B: 3.54

P/E: 8.47Opening soon!