KTS (HNX): Đường Kon Tum

17/08/2022

17.10

null (null%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 3,600,000

KL TB 20 phiên: 10,993

EPS cơ bản (1000đ): 0.605

P/B: 0.89

P/E: 28.26Opening soon!