KHP (HOSE): Điện lực Khánh Hòa

17/08/2022

10.10

0.00 (0.00%)

K.L: 23,000

KLCP lưu hành: 117,974,813

KL TB 20 phiên: 94,400

EPS cơ bản (1000đ): -0.386

P/B: 0.96

P/E: -26.17Opening soon!