KBC (HOSE): TCT Đô thị Kinh Bắc

29/05/2023

39.40

2.20 (5.91%)

K.L: 2,448,890

KLCP lưu hành: 12,000,000

KL TB 20 phiên: 12,388,180

EPS cơ bản (1000đ): 1.524

P/B: 10.38

P/E: 25.85Opening soon!