ITD (HOSE): Công nghệ Tiên Phong

17/08/2022

12.55

0.30 (2.45%)

K.L: 4,788,000

KLCP lưu hành: 212,333,052

KL TB 20 phiên: 393,610

EPS cơ bản (1000đ): 1.882

P/B: 0.49

P/E: 6.67Opening soon!