ITA (HOSE): Đầu tư CN Tân Tạo

06/10/2022

4.51

-0.24 (-5.05%)

K.L: 2,210,400

KLCP lưu hành: 8,000,000

KL TB 20 phiên: 7,836,030

EPS cơ bản (1000đ): 0.219

P/B: 0.54

P/E: 20.56Opening soon!