ITA (HOSE): Đầu tư CN Tân Tạo

17/08/2022

8.30

0.11 (1.34%)

K.L: 89,161,000

KLCP lưu hành: 8,000,000

KL TB 20 phiên: 7,836,030

EPS cơ bản (1000đ): 0.219

P/B: 0.99

P/E: 37.83Opening soon!