HQC (HOSE): Địa ốc Hoàng Quân

06/10/2022

3.25

-0.23 (-6.61%)

K.L: 3,313,600

KLCP lưu hành: 5,000,000

KL TB 20 phiên: 8,349,680

EPS cơ bản (1000đ): 0.015

P/B: 0.31

P/E: 217.25Opening soon!