HQC (HOSE): Địa ốc Hoàng Quân

18/07/2022

3.17

0.03 (0.96%)

K.L: 452,300

KLCP lưu hành: 5,000,000

KL TB 20 phiên: 8,349,680

EPS cơ bản (1000đ): 0.015

P/B: 0.30

P/E: 211.90Opening soon!