GAB (HOSE): Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC

18/07/2022

195.50

-0.10 (-0.05%)

K.L: 20

KLCP lưu hành: 9,635,456

KL TB 20 phiên: 230

EPS cơ bản (1000đ): 0.103

P/B: -

P/E: 1,901.96Opening soon!