FMC (HOSE): Thực phẩm Sao Ta

18/07/2022

42.65

0.80 (1.91%)

K.L: 37,590

KLCP lưu hành: 18,419,884

KL TB 20 phiên: 636,905

EPS cơ bản (1000đ): 4.223

P/B: 0.92

P/E: 10.10Opening soon!