FIT (HOSE): Tập đoàn F.I.T

17/08/2022

7.42

0.01 (0.13%)

K.L: 13,608,000

KLCP lưu hành: 709,997,807

KL TB 20 phiên: 12,802,345

EPS cơ bản (1000đ): 0.245

P/B: 0.55

P/E: 30.24Opening soon!