FIT (HOSE): Tập đoàn F.I.T

06/10/2022

5.20

-0.27 (-4.94%)

K.L: 671,800

KLCP lưu hành: 709,997,807

KL TB 20 phiên: 12,802,345

EPS cơ bản (1000đ): 0.245

P/B: 0.38

P/E: 21.20Opening soon!