DHC (HOSE): Đông Hải Bến Tre

29/05/2023

82.80

-0.20 (-0.24%)

K.L: 14,270

KLCP lưu hành: 55,995,783

KL TB 20 phiên: 485,485

EPS cơ bản (1000đ): 8.493

P/B: 3.18

P/E: 9.75Opening soon!