DCM (HOSE): Đạm Cà Mau

17/08/2022

33.10

0.30 (0.91%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 529,400,000

KL TB 20 phiên: 6,638,920

EPS cơ bản (1000đ): 1.376

P/B: 2.72

P/E: 24.05Opening soon!