CTC (HNX): Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên

17/08/2022

4.90

null (null%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 11,133,259

KL TB 20 phiên: 263,738

EPS cơ bản (1000đ): 0.106

P/B: 0.65

P/E: 46.24Opening soon!