CTC (HNX): Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên

06/10/2022

3.10

-0.20 (-6.06%)

K.L: 144,000

KLCP lưu hành: 11,133,259

KL TB 20 phiên: 263,738

EPS cơ bản (1000đ): 0.106

P/B: 0.41

P/E: 29.25Opening soon!