CMG (HOSE): Tập đoàn CMC

17/08/2022

67.70

0.50 (0.74%)

K.L: 916,000

KLCP lưu hành: 100,178,235

KL TB 20 phiên: 189,925

EPS cơ bản (1000đ): 1.841

P/B: 3.39

P/E: 36.78Opening soon!