CLL (HOSE): Cảng Cát Lái

18/07/2022

33.05

0.15 (0.46%)

K.L: 2,410

KLCP lưu hành: 34,000,000

KL TB 20 phiên: 54,220

EPS cơ bản (1000đ): 2.547

P/B: 1.73

P/E: 12.98Opening soon!