C69 (HNX): Xây dựng1369

17/08/2022

11.20

0.00 (0.00%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 30,000,000

KL TB 20 phiên: 113,939

EPS cơ bản (1000đ): 0.730

P/B: 1.07

P/E: 15.34Opening soon!