BMP (HOSE): Nhựa Bình Minh

29/05/2023

53.40

-0.10 (-0.19%)

K.L: 4,470

KLCP lưu hành: 81,860,938

KL TB 20 phiên: 78,905

EPS cơ bản (1000đ): 6.160

P/B: 1.83

P/E: 8.67Opening soon!