PPC update

22/01/2024 - 16:05 | Diễn đàn | 0 Bình luận | 0 Thích | Tags:


doanngocthao

Ngày tham gia: 03/11/2020

(54)


CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) công bố kết quả kinh doanh quý 4/2023 với doanh thu đạt 1,7 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 2%) và lợi nhuận sau thuế báo cáo đạt 148 tỷ đồng (giảm 23% so với cùng kỳ). Chúng tôi cho rằng lợi nhuận sau thuế báo cáo giảm là do (1) PPC trích lập chi phí sửa chữa cho tổ máy phát điện S6 của Phả Lại 2 và (2) chi phí nhân công cao hơn so với cùng kỳ, ảnh hưởng nhiều hơn so với (3) sản lượng điện thương phẩm cao hơn 24% YoY nhờ tổ máy phát điện S6 vận hành trở lại từ tháng 9/2023 và (4) thu nhập cổ tức tăng gấp 8 lần.

Trong năm 2023, doanh thu của PPC đạt 5,8 nghìn tỷ đồng (tăng 10% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế báo cáo đạt 434 tỷ đồng (giảm 11%), tương đương với 102% và 121% dự báo của chúng tôi cho năm 2023. Chúng tôi cũng lưu ý rằng lợi nhuận sau thuế báo cáo thực tế cao hơn 2,5 lần so với con số sơ bộ được công bố trước đó. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế này chủ yếu được hỗ trợ bởi thu nhập tài chính cao hơn dự kiến là 537 tỷ đồng (tăng 101% so với cùng kỳ; tương đương 175% dự báo cả năm của chúng tôi), trong khi lợi nhuận gộp đạt 5 tỷ đồng (giảm 99%; tương đương 3% dự báo cả năm của chúng tôi). Trong khi chờ báo cáo tài chính đã kiếm toán để có đánh giá chi tiết hơn về về thu nhập tài chính cao bất thường, chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Chúng tôi kỳ vọng thu nhập cổ tức dự kiến năm 2024 từ QTP và HND của PPC sẽ không có thay đổi đáng kể mặc dù lợi nhuận sau thuế năm 2023 của HND thấp hơn dự báo của chúng tôi. QTP và HND, trong đó PPC nắm giữ lần lượt 16% và 27% cổ phần, đã công bố tiếp tục chia cổ tức bằng tiền mặt sau đợt tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2023 (750 đồng/cổ phiếu và 400 đồng/cổ phiếu), lần lượt là 286 đồng/cổ phiếu và 552 đồng/cổ phiếu, sẽ được trả vào tháng 1/2024. Nguồn cổ tức bằng tiền mặt này là do việc tái phân bổ 50% quỹ phát triển của công ty tính đến cuối quý 3/2023 cho lợi nhuận giữ lại.

HND (công ty liên kết PCC nắm giữ 27% cổ phần) báo cáo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2023 hoàn thành 72% dự báo của chúng tôi. HND báo cáo doanh thu quý 4/2023 đạt 2,6 nghìn tỷ đồng (tăng 17%) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 4/2023 lỗ 115 tỷ đồng so với mức lỗ 32 tỷ đồng trong quý 4/2022. Chúng tôi cho rằng mức lỗ quý 4/2023 cao hơn chủ yếu là do (1) HND trích lập chi phí bảo trì lớn cho tổ máy phát điện S1 vào tháng 12/2023, lớn hơn (2) mức giảm chi phí vật liệu trung bình do giá than rẻ hơn. Trong năm 2023, HND ghi nhận doanh thu đạt 11,4 nghìn tỷ đồng (tăng 9%) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 418 tỷ đồng (giảm 24% so với cùng kỳ), tương đương với 105% và 72% dự báo cả năm của chúng tôi.

QTP (công ty liên kết PPC nắm giữ 16% cổ phần) báo cáo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2023 hoàn thành 105% dự báo của chúng tôi. QTP báo cáo doanh thu quý 4/2023 đạt 2,8 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 26%) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 211 tỷ đồng (cao hơn 11,6 lần cùng kỳ). Chúng tôi cho rằng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 4/2023 tăng mạnh so với cùng kỳ chủ yếu là do (1) sản lượng điện thương phẩm tăng 37%, và (2) chi phí nguyên liệu trung bình giảm 11% do giá than giảm. Trong năm 2023, QTP ghi nhận doanh thu đạt 12,1 nghìn tỷ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 614 tỷ đồng (giảm 20% so với cùng kỳ), tương đương với 97% và 105% dự báo cả năm của chúng tôi.

Chúng tôi dự báo giá than hỗn hợp sẽ giảm 6% trong năm 2024, tương ứng chi phí nguyên liệu trung bình cho các nhà máy nhiệt điện của Việt Nam như PPC, QTP và HND sẽ thấp hơn. Năm 2023, giá trung bình của than nhiệt Newcastle, tiêu chuẩn cho than nhiệt nhập khẩu, giảm 47% xuống còn 183 USD/tấn. Trong quý 4/2023, giá than nhiệt trung bình của Newcastle là 136 USD/tấn (giảm 64% so với cùng kỳ và giảm 6% so với quý trước). Chúng tôi ước tính chi phí nguyên liệu trung bình của PPC và QTP lần lượt giảm 21% cùng kỳ (giảm 10% quý trước) và 11% cùng kỳ(giảm 1% quý trước) trong quý 4/2023.

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.1 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056


Mở tài khoản ekyc theo ảnh
tải app MBS Mobile trên kho ứng dụng > mở TK ekyc > chọn Dịch vụ có broker : 8958 - Đoàn Ngọc Thao
CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN