PC1 update

01/11/2023 - 15:59 | Diễn đàn | 0 Bình luận | 0 Thích | Tags:


doanngocthao

Ngày tham gia: 03/11/2020

(54)


CTCP Tập Đoàn PC1 (PC1) công bố kết quả kinh doanh quý III/2023 với doanh thu đạt 2,2 nghìn tỷ đồng (giảm 26% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 64 tỷ đồng (giảm 2%).

Doanh thu giảm so với cùng kỳ năm trước do doanh thu từ mảng xây lắp điện giảm 80% do ngành điện chững lại, vượt qua mức tăng doanh thu so với cùng kỳ năm trước từ mảng sản xuất cột thép và mảng sản xuất điện, cũng như đóng góp từ nhà máy niken và 70% cổ phần tại khu công nghiệp (KCN) Nomura.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo quý III/2023 đi ngang so với cùng kỳ khi đóng góp từ mảng khai thác niken và KCN Nomura gần như bù đắp cho mức giảm 87% của lợi nhuận gộp từ mảng xây lắp điện và chi phí tài chính tăng 22%.

Doanh thu, lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo của PC1 trong 9 tháng đầu năm 2023 lần lượt đạt 5,2 nghìn tỷ đồng (giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái), 1,1 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 3%) và 66 tỷ đồng (giảm 75%), hoàn thành 62%, 63% và 19% dự báo cả năm tương ứng của chúng tôi.

Chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2023, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Điều này do kỳ vọng về những thay đổi không đáng kể trong dự báo lợi nhuận gộp của chúng tôi cho năm 2023 do kết quả kinh doanh của mảng niken cao hơn kỳ vọng, có thể bù đắp cho lợi nhuận gộp thấp hơn từ mảng xây lắp điện và mảng cấp điện.

Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh giảm đối với dự báo chi phí SG&A năm 2023 của chúng tôi, điều này có thể bù đắp rủi ro tăng đối với dự báo chi phí tài chính năm 2023 của chúng tôi.

Chúng tôi lưu ý rằng chi phí SG&A và chi phí tài chính trong 9 tháng đầu năm 2023 của PC1 đã hoàn thành 58% và 83% dự báo cả năm tương ứng của chúng tôi. Khoản lỗ tỷ giá trong 9 tháng đầu năm 2023 của công ty đạt 108 tỷ đồng so với dự báo năm 2023 của chúng tôi là 37 tỷ đồng.

Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý IV/2023 sẽ tăng mạnh với doanh thu tăng trưởng mạnh từ hầu hết các mảng kinh doanh, đặc biệt là mảng sản xuất điện (vì quý 4 thường là mùa cao điểm của điện gió) và mảng xây lắp điện, bên cạnh sự đóng góp từ doanh thu chuyển nhượng mặt bằng bán lẻ thương mại khoảng 150 - 200 tỷ đồng.

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.1 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056


Mở tài khoản ekyc theo ảnh
tải app MBS Mobile trên kho ứng dụng > mở TK ekyc > chọn Dịch vụ có broker : 8958 - Đoàn Ngọc Thao
CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN