IDC triên vọng

13/11/2023 - 15:34 | Diễn đàn | 0 Bình luận | 0 Thích | Tags:


doanngocthao

Ngày tham gia: 03/11/2020

(54)


Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua cho Tổng Công ty IDICO (IDC) và tăng giá mục tiêu thêm 3% lên 58.100 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi đến từ (1) định giá cao hơn của chúng tôi cho mảng bất động sản nhà ở khi chúng tôi bao gồm kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu tại Idico Long An (chủ đầu tư dự án Khu dân cư Hựu Thạnh và dự án khu dân cư trung tâm mở rộng ở Long An) và (2) chúng tôi cập nhật giá mục tiêu từ giữa năm 2024 đến cuối năm 2024.

Chúng tôi giảm dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2023 thêm 41% còn 1,1 nghìn tỷ đồng (giảm 37% so với năm trước). Mức giảm này chủ yếu do chúng tôi giảm dự báo doanh số cho thuê đất KCN năm 2023 từ 95 ha xuống 65 ha, cùng với việc lượng ghi nhận doanh thu từ bất động sản nhà ở giảm.

Chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024/2025 lần lượt tăng trưởng 60% và 45%, chủ yếu nhờ dự báo của chúng tôi về sự phục hồi mạnh mẽ trong hoạt động bàn giao đất KCN (100 ha vào năm 2024 và 128 ha vào năm 2025) cũng như lượng backlog chưa ghi nhận tính đến cuối năm 2023 đạt 98 ha (theo ước tính của chúng tôi).

Chúng tôi giảm dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024/2025 thêm 20%/6% do dự kiến bàn giao đất KCN thấp hơn vào năm 2024 và các giả định biên lợi nhuận gộp thận trọng hơn của chúng tôi trong cả 2 năm.

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.1 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056


Mở tài khoản ekyc theo ảnh
tải app MBS Mobile trên kho ứng dụng > mở TK ekyc > chọn Dịch vụ có broker : 8958 - Đoàn Ngọc Thao
CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN