DXG triển vọng

16/08/2022 - 14:59 | Diễn đàn | 0 Bình luận | 0 Thích | Tags:


doanngocthao

Ngày tham gia: 03/11/2020

(54)


Doanh thu và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG – sàn HOSE) 6 tháng đầu năm 2021 ghi nhận lần lượt mức 3.342 tỷ đồng (giảm 49% so với cùng kỳ năm ngoái) và 402 tỷ đồng (giảm 51%), lần lượt hoàn thành 30% và 29% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đặt ra.

Tổng giá trị mở bán năm nửa đầu năm 2022 ước đạt ghi nhận khoảng 100 triệu USD, hoàn thành 25% kế hoạch đặt ra. Khả năng hoàn thành kế hoạch sẽ phụ thuộc vào việc mở bán dự án Gem Riverside.

BSC điều chỉnh giảm dự báo doanh thu và lợi nhuận năm 2022 của DXG lần lượt ước đạt 10.691 tỷ đồng (tăng 6% so với năm trước, giảm 11% so với dự báo gần nhất) và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 1.274 tỷ đồng (tăng trưởng 10%, giảm 13% so với dự báo gần nhất). EPS FW 2021 = 2.115 đồng. PE FW 2022 = 13,8 lần, PB FW 2022 = 1,7 lần. Nguyên nhân điều chỉnh chủ yếu do ảnh hưởng mảng môi giới trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng từ quý II/2022.

So với báo cáo khuyến nghị Mua gần nhất ngày 23/02/2021, giá cổ phiếu DXG đã ghi nhận mức điều chỉnh mạnh tương đồng với thị trường sau khi đạt mục tiêu trước đó của chúng tôi.

BSC đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 38.300 đồng/CP (tăng 36,7% so với mức giá đóng cửa ngày 12/08/2022) và duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu DXG dựa trên việc thay đổi một số giả định sau: (1) Áp mức chiết khấu 20% do các yếu tố rủi ro từ ngành và thị trường lên RNAV cũng như (2) tăng chi phí vốn WACC lên mức 13% từ mức 11.5% do lãi suất tăng lên và (3) điều chỉnh giá bán một số dự án theo giá thị trường (Gem Riverside, Gem Premium).

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.1 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056


Mở tài khoản ekyc theo ảnh
tải app MBS Mobile trên kho ứng dụng > mở TK ekyc > chọn Dịch vụ có broker : 8958 - Đoàn Ngọc Thao
CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN