DPM update

20/05/2024 - 16:55 | Diễn đàn | 0 Bình luận | 0 Thích | Tags:


doanngocthao

Ngày tham gia: 03/11/2020

(54)


BSC duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu DPM của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP với giá mục tiêu 2024F là 42.000 đồng/CP (tương ứng upside 26% so với giá đóng cửa ngày 16/05/2024, đã bao gồm 4% tỷ suất cổ tức) dựa trên phương pháp định giá P/B với tỷ lệ mục tiêu bằng 1.3x tương đương mức trung vị 5Y.

Chúng tôi cho rằng DPM là lựa chọn hấp dẫn với vị thế đầu ngành phân bón, sở hữu tài chính lành mạnh với lượng tiền mặt lớn, không nợ vay dài hạn và triển vọng phục hồi mạnh mẽ thúc đẩy bởi “làn sóng VAT”.

Luận điểm đầu tư: Kỳ vọng luật thuế VAT được thông qua và có hiệu lực từ 2025 giúp tăng sản lượng kinh doanh và giảm giá thành đầu vào thông qua hoàn thuế đầu vào; Lợi nhuận tạo đáy 2023 và tăng 18% trong 2024 nhờ: Sản lượng kinh doanh phân bón tăng và giá Ure phục hồi 4,7% bù đắp lại giá khí đầu vào tăng 4%; và lợi nhuận duy trì mức nền mới 800 – 900 tỷ/năm từ 2025F nhờ VAT;Tài chính lành mạnh, sở hữu lượng tiền mặt lớn chiếm hơn 50% vốn hoá đảm bảo khả năng duy trì mức tỷ suất cổ tức 6%.

Dự phóng năm 2024F:doanh thu thuần 14.094 tỷ đồng (tăng 4%) và lợi nhuận sau thuế 614 tỷ đồng (tăng 13% so với năm trước) tương đương EPS fw 2024 = 1.549 đồng/CP, P/E fw 2024 = 21.9x với giả định: Sản lượng kinh doanh Ure đạt 910 nghìn tấn (tăng 5%); Giá bán bình quân đạt 9.980 đồng /kg (tăng 6%); Giá khí bình quân đạt 10.4 USD/MMBTU (+4% YoY)

Dự phóng năm 2025F:doanh thu thuần 14.111 tỷ đồng, tương đương 2024F và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số 906 tỷ đồng (tăng trưởng 7%) tương đương EPS fw 2025 đạt 2.273 đồng/CP, P/E fw 2025 = 14.9x dựa trên các giả định: Sản lượng Ure và giá bán bình quân đi ngang so với cùng kỳ 2024 lần lượt đạt 924 nghìn tấn và 9,980 đồng/kg, sản lượng NPK đạt 175 nghìn tấn (tăng 15%); Giá khí bình quân đạt 10.4 USD/MMBTU với giả định giá dầu FO và tariff đi ngang so với 2024; Luật thuế VAT được áp dụng từ 01/01/2025 với mức thuế suất 5%;

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.1 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056


Mở tài khoản ekyc theo ảnh
tải app MBS Mobile trên kho ứng dụng > mở TK ekyc > chọn Dịch vụ có broker : 8958 - Đoàn Ngọc Thao
CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN