DBC update

04/08/2022 - 19:54 | Diễn đàn | 0 Bình luận | 0 Thích | Tags:


doanngocthao

Ngày tham gia: 03/11/2020

(53)


Luận điểm đầu tư dành cho cổ phiếu DBC của CTCP Tập đoàn Dabaco là biên lợi nhuận phục hồi từ đáy 14% (2022E) lên 18% (2023F) do giá heo hơi tăng trưởng 8% và giá thức ăn chăn nuôi hạ nhiệt giảm 4%.

Bên cạnh đó, DBC tận dụng lợi thế quy mô và làm chủ chuỗi giá trị trong mảng 3F, tối ưu chi phí chăn nuôi từ 8-11% so với các doanh nghiệp hộ có quy mô nhỏ; đồng thời, sở hữu hữu quỹ đất lớn tiềm năng, bắt kịp xu hướng thắt chặt quy hoạch đất chăn nuôi và giảm quy mô của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ do các quy định về môi trường.

BSC kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của DBC từ hoạt động kinh doanh cốt lõi năm 2022 lần lượt đạt 13.159 tỷ đồng (tăng 22% so với năm trước) và 557 tỷ đồng (giảm 28%), thấp hơn 39% kế hoạch lợi nhuận đầu năm 2022 của DBC trên cơ sở (1) điều chỉnh kết quả kinh doanh giảm 96% của nửa đầu năm 2022;

(2) điều chỉnh giá heo trung bình đạt 61.300 đồng, tương đương giá heo trung bình của năm 2021, nhưng biên lợi nhuận gộp vẫn chịu áp suy giảm từ 17,1% xuống còn 13,8% do chi phí giá vốn heo hơi và nguyên liệu đầu vào của giá thức ăn chăn nuôi tăng mạnh;

Năm 2023, Chúng tôi kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của DBC từ hoạt động kinh doanh cốt lõi lần lượt đạt 15.854 tỷ đồng (tăng 21% so với năm trước) và 1.346 tỷ đồng (tăng 142%), tương đương EPS FW là 5.256 đồng, P/E FW là 4.9x do (1) biên lợi nhuận gộp tăng từ 14% lên 18% do giá heo hơi tăng 8% nhưng giá vốn heo hơi giảm 4%;

Chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu DBC với giá mục tiêu là 31.800 đồng/CP cho năm 2023, upside 25% so với giá ngày 3/8/2022 với phương pháp P/E với PE mục tiêu là 7,5 lần.

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.1 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056


Mở tài khoản ekyc theo ảnh
tải app MBS Mobile trên kho ứng dụng > mở TK ekyc > chọn Dịch vụ có broker : 8958 - Đoàn Ngọc Thao
CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN