CTD triển vọng

16/11/2023 - 15:50 | Diễn đàn | 0 Bình luận | 0 Thích | Tags:


doanngocthao

Ngày tham gia: 03/11/2020

(54)


rong năm 2024, BSC dự báo CTCP Xây dựng Coteccons (CTD – sàn HOSE) ghi nhận doanh thu thuần đạt 17.027 tỷ đồng (tăng 152% so với năm trước, tăng 17% so với năm 2022), lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 236 tỷ đồng (tăng 354% so với năm trước, tăng 1.024% so với năm 2022), tương đương EPS fwd = 2.383 đồng/CP, P/E fwd = 26x, P/B fwd = 0.7x.

Dự báo trên dựa vào các giả định sau: Doanh thu xây lắp đạt 17.000 tỷ đồng (tăng 153% so với năm trước, tăng 17% so với năm 2022); Biên lợi nhuận gộp đạt 2,8%, tăng 0,5 điểm % nhờ tăng tỷ trọng mảng xây dựng công nghiệp trong cơ cấu backlog; Biên lợi nhuận ròng đạt 1,4%, tăng 0,6 điểm %, nhờ giảm trích lập dự phòng khoản phải thu xuống còn 104 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2024-2026, BSC kỳ vọng lợi nhuận ròng của CTD sẽ tăng trưởng mạnh mẽ với CAGR 107%, từ mức nền thấp trong giai đoạn 2020-2023, nhờ các yếu tố sau: thứ nhất là CTD sở hữu lượng backlog có giá trị lớn, đạt 20.000 tỷ đồng tính đến hết FY2023 trong bối cảnh thị trường xây dựng dân dụng đang gặp nhiều khó khăn.

Thứ hai là biên lợi nhuận gộp dự báo cải thiện lên mức 2,7% vào FY2024 (tăng 0,5 điểm % so với năm trước) và 3,0% vào FY2025 (tăng 0,3 điểm % so với năm trước) nhờ gia tăng tỷ trọng mảng xây dựng công nghiệp trong cơ cấu backlog.

Thứ ba là giảm trích lập dự phòng khoản phải thu xuống còn lần lượt 94 tỷ đồng và 77 tỷ đồng trong 2024 và 2025.

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu CTD với giá trị hợp lý cho 2024 là 78.700 đồng/CP (Upside 26% so với giá đóng cửa ngày 13/11/2023), dựa trên hai phương pháp định giá P/B và FCFF với tỷ trọng 50%-50%. Đối với phương pháp P/B, chúng tôi sử dụng P/B mục tiêu = 0.9x. Đối với phương pháp FCFF, chúng tôi sử dụng tỷ lệ chiết khấu WACC = 14% và tỷ lệ tăng trưởng dài hạn = 2%.

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.1 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056


Mở tài khoản ekyc theo ảnh
tải app MBS Mobile trên kho ứng dụng > mở TK ekyc > chọn Dịch vụ có broker : 8958 - Đoàn Ngọc Thao
CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN