BWE update

05/06/2024 - 15:43 | Diễn đàn | 0 Bình luận | 0 Thích | Tags:


doanngocthao

Ngày tham gia: 03/11/2020

(54)


Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị từ nắm giữ sang mua đối với cổ phiếu BWE của Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương, giá mục tiêu cuối năm 2024 là 49.550 đồng/CP (upside 16% so với giá ngày 04/06/2024). Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá kết hợp từng phần và hệ số nhân.

Đối với phương pháp từng phần của báo cáo trước, chúng tôi điều chỉnh định giá từ 39.600 đồng/CP lên mức 50.800 đồng/CP do tăng 2 điểm % sản lượng nước tiêu thụ với kết quả tích cực trong 4/2024, và giá bán trung bình bắt đầu tăng từ năm 2025 (sớm hơn 2 năm so với dự báo trước).

Doanh thu năm 2024/2025 đạt 3.978 tỷ đồng (tăng trưởng 13%)/ 4.303 tỷ đồng (tăng trưởng 8%), (cao hơn 4,3%/5,8% so với dự báo cũ), nhờ:

Mảng nước sạch doanh thu tăng 8,2%/8,4%: Sản lượng nước sạch tăng trưởng +6%/+5% nhờ hoạt động sản xuất của tỉnh Bình Dương phục hồi trở lại, có thể thêm khách hàng hộ dân cư mới nhờ mở rộng mạng lưới đường ống; Giá bán trung bình tăng 0%/2,5% với giả định UBND phê duyệt tăng giá bán vào quý III/2025. Đóng góp doanh thu của Biwase – Long An từ nửa cuối năm 2023.

Mảng xử lý rác thải và nước thải tăng lần lượt 23%/11% và tăng 151%/giảm 11%. Doanh thu tăng mạnh trong năm 2024 và chậm lại trong năm 2025 do một phần doanh thu 2023 được ghi nhận sang năm 2024.

Dẫn đến, lợi nhuận thuần đạt 716 tỷ đồng (tăng trưởng 4%)/ 853 tỷ đồng (tăng trưởng 19%), tương ứng cao hơn 0%/9% so với dự báo cũ.

Điều chỉnh trọng yếu của dự báo mới so với dự báo trước: Mảng nước sạch: sản lượng tiêu thụ nước sạch 2024 tăng thêm 2 điểm %, giá bán trung bình bắt đầu tăng từ năm 2025 (sớm hơn 2 năm so với dự báo trước); và chi phí tài chính năm 2024 tăng 36% chủ yếu do lỗ tỷ giá: điều chỉnh giả định mất giá trung bình của tỷ giá từ 1% lên 3% trong năm 2024.

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.1 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056


Mở tài khoản ekyc theo ảnh
tải app MBS Mobile trên kho ứng dụng > mở TK ekyc > chọn Dịch vụ có broker : 8958 - Đoàn Ngọc Thao
CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN