BMP update

26/01/2024 - 16:27 | Diễn đàn | 0 Bình luận | 0 Thích | Tags:


doanngocthao

Ngày tham gia: 03/11/2020

(54)


CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2023 khả quan với doanh thu đạt 1,5 nghìn tỷ đồng (tăng 57% so với quý trước, tăng 3% so với cùng) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 257 tỷ đồng (tăng 23% so với quý trước, tăng 3% so với cùng kỳ).

Kết quả kinh doanh quý 4/2023 tăng mạnh nhờ doanh thu tăng mạnh, mà chúng tôi cho rằng do nhu cầu vật liệu xây dựng tăng dần vào mùa cao điểm cuối năm.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm từ mức 28,6% trong quý 3/2023 còn 22,7% trong quý 4/2023, do 1) biên lợi nhuận gộp giảm còn 40,6% từ mức cao kỷ lục là 43,0% vào quý 3/2023 do giá nhựa tăng dần từ mức cơ sở thấp và 2) chi phí SG&A trên doanh thu tăng từ 14,5% trong quý 3/2023 lên 17,9%, chủ yếu do chiết khấu thương mại tăng 2,2 lần. Chiết khấu thương mại cả năm 2023 của BMP đạt 509 tỷ đồng (tăng 49% so với cùng kỳ) — tương đương 10% doanh thu thuần.

Trong năm 2023, doanh thu đạt 5,2 nghìn tỷ đồng (giảm 11% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1,0 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 50%). Kết quả doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2023 cao hơn nhẹ so với kỳ vọng của chúng tôi và lần lượt hoàn thành 108% và 105% dự báo cả năm 2023. Do đó, chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng dự báo của chúng tôi cho BMP, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.1 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056


Mở tài khoản ekyc theo ảnh
tải app MBS Mobile trên kho ứng dụng > mở TK ekyc > chọn Dịch vụ có broker : 8958 - Đoàn Ngọc Thao
CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN