ACB triển vọng

22/08/2023 - 15:30 | Diễn đàn | 0 Bình luận | 0 Thích | Tags:


doanngocthao

Ngày tham gia: 03/11/2020

(54)


Trong nửa đầu năm 2023, thu nhập lãi thuần của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB – sàn HOSE) tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ tổng tài sản sinh lời tăng 16,1%, đạt 615.491 tỷ đồng (trong đó, cho vay khách hàng tăng 9,7% (4,9% so với đầu năm) trong khi NIM giảm 0,1 điểm % do chi phí huy động tăng mạnh.

Thu nhập ngoài lãi tăng 27,8% chủ yếu do thu nhập từ hoạt động chứng khoán đầu tư tăng mạnh (tăng 22 lần). Lợi nhuận trước dự phòng tăng 25% nhưng chi phí dự phòng tăng trở lại trong khi nửa đầu năm 2022 ghi nhận hoàn nhập dự phòng, khiến lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2023 tăng 10,6% (10.951 tỷ đồng), hoàn thành 54,6% dự báo của chúng tôi.

Trong nửa đầu năm 2023, thu nhập lãi thuần của ACB tăng 12,8% nhờ tổng tài sản sinh lời tăng 16,1%, đạt 615.491 tỷ đồng (trong đó, cho vay khách hàng tăng 9,7% (4,9% YTD)) trong khi NIM giảm 0,1 điểm % do chi phí huy động tăng mạnh. Thu nhập ngoài lãi tăng 27,8% chủ yếu do thu nhập từ hoạt động chứng khoán đầu tư tăng mạnh (tăng 22 lần).

Lợi nhuận trước dự phòng tăng 25% nhưng chi phí dự phòng tăng trở lại trong khi nửa đầu năm 2022 ghi nhận hoàn nhập dự phòng, khiến lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2023 tăng 10,6% (10.951 tỷ đồng), hoàn thành 54,6% dự báo của chúng tôi.

Chúng tôi dự báo tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng lần lượt 16%/12% cho năm 2023/2024 trong khi đó thu nhập ngoài lãi tăng 27%/13% trong năm 23/24, chủ yếu ở mảng hoạt động dịch vụ, nhờ có (i) ACB tiếp tục ghi nhận khoản upfront fee với Sun Life (khoảng 567 tỷ đồng) (ii) Mảng bán banca cải thiện trong 6 tháng 2023 và 2024, khi ACB vẫn đang dẫn đầu mảng banca giữa các ngân hàng trong quý II/2023. Chúng tôi dự phóng lợi nhuận trước thuế 2023-2024 tăng trưởng tích cực ở mức 17%/16% nhờ chủ yếu vào việc tăng trưởng tích cực ở mảng thu nhập ngoài lãi

Dù kết quả kinh doanh quý I tăng trưởng tích cực, tuy nhiên chúng tôi cho rằng định giá hiện tại đã ở mức hợp lý sau giai đoạn tăng giá vừa qua. Khuyến nghị mua với giá mục tiêu 27.500 đồng/cp. Rủi ro giảm giá: 1) Tăng trưởng tín dụng thấp hơn dự kiến, 2) NIM giảm nhanh hơn kỳ vọng. Động lực tăng giá: 1) Khả năng thu hồi nợ xấu tốt hơn kỳ vọng.

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.1 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056


Mở tài khoản ekyc theo ảnh
tải app MBS Mobile trên kho ứng dụng > mở TK ekyc > chọn Dịch vụ có broker : 8958 - Đoàn Ngọc Thao
CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN