VCI – Hoạt động IB mang lại tăng trưởng đáng kể

19/09/2021 - 10:30 | Diễn đàn | 0 Bình luận | 0 Thích | Tags:


HaTran88

Ngày tham gia: 29/10/2020

(1)


6 tháng đầu năm 2021, VCI ghi nhận doanh thu đạt 1,661 tỷ đồng, tăng trưởng +110% YoY và LNST đạt 702 tỷ đồng, tăng trưởng 117% YoY. Tăng trưởng doanh thu chủ yếu được thúc đẩy bởi mảng tự doanh (+82% YoY), mảng môi giới và cho vay ký quỹ cũng ghi nhận tăng trưởng doanh thu ấn tương, lần lượt đạt +95% YoY và +58% YoY.

Cho năm 2021, VCI đặt mục tiêu doanh thu đạt 2,050 tỷ đồng (+19% YoY) và LNST đạt 1,250 tỷ đồng (+31% YoY). Theo đó, mảng IB dự kiến sẽ ghi nhận lợi nhuận đạt hơn 400 tỷ đồng (gấp 4 lần so với cùng kỳ), lợi nhuận mảng tự doanh đạt 500 tỷ đồng (ngang bằng so với năm 2020) và lợi nhuận từ mảng môi giới và cho vay ký quỹ đạt 350 tỷ đồng (tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ). Nhờ tình hình thị trường chứng khoán diễn ra rất thuận lợi trong 6 tháng đầu năm, BLĐ của VCI kỳ vọng Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra ngay trong Q3/2021. VCI sẽ cùng cố vị trí dẫn đầu của mình trong mảng IB nhờ một loạt các thương vụ lớn sẽ được thực hiện trong năm nay trong các lĩnh vực như cho vay tiêu dùng, hàng tiêu dùng, BĐS, logistics và nông nghiệp.

Kỳ vọng VCI sẽ vượt mạnh kế hoạch lợi nhuận đã đề ra trong năm 2021 với dự báo LNTT đạt 1.7 nghìn tỷ đồng (+76% YoY) nhờ (1) Diễn biến thuận lợi của thị trường thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của mảng tự doanh, môi giới và cho vay ký quỹ (2) Một loạt các thương vụ IB lớn sẽ được thực hiện trong năm nay với giá trị lên tới hàng trăm triệu USD (trong 6 tháng đầu năm VCI chưa ghi nhận
doanh thu từ hoạt động IB) và dự kiến sẽ được ghi nhận trong 6 tháng cuối năm. Bên cạnh đó, VCI cũng còn rất nhiều room để gia tăng dư nợ vay margin khi tỷ lệ dư nợ cho vay margin/VCSG của Công ty hiện đang ở mức 1.1x