TPB – KLGD tăng đột biến và củng cố đà tăng ngắn hạn

03/03/2021 - 12:41 | Diễn đàn | 0 Bình luận | 0 Thích | Tags:


Cachep

Ngày tham gia: 10/11/2020

(6)


Năm 2020, TPB ghi nhận LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 3,510 tỷ đồng, tăng trưởng +13.5% YoY chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần tăng trưởng mạnh +29.4% YoY.

Tăng trưởng tín dụng của TPB trong năm 2020 tăng 30.4% và là một trong những ngân hàng có tăng trưởng tín dụng cao nhất trong hệ thống. Bên cạnh đó, huy động cũng tăng mạnh +25.4% YoY dù lãi suất tiền gửi suy yếu. NIM cải thiện nhẹ lên mức 4.25% chủ yếu nhờ lãi suất huy động giảm. Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống mức 1.18% tại thời điểm cuối năm 2020 và chi phí trích lập dự phòng trong kỳ tăng +37.4% YoY, tỷ lệ LLR tăng mạnh lên mức 134% so với 98% ở thời điểm cuối năm 2019.

TPB sẽ ghi nhận tăng trưởng LNST ở mức 21% trong năm 2021 nhờ (1) Tăng trưởng tín dụng tiếp tục giữ ở mức cao, đạt mức 21% YoY (2) Thu nhập từ phí bancassurance tăng trưởng mạnh trong năm 2021 (3) Chi phí trích lập dự phòng giảm nhẹ so với năm 2020 do tỷ lệ nợ xấu giữ ở mức thấp và LLR ở mức cao tại thời điểm cuối năm 2020.

Ở mức giá hiện tại, TPB đang được giao dịch tại P/B dự phóng năm 2021 là 1.5x, thấp hơn mức trung bình của ngành ngân hàng 2.0x