YEG (HOSE): Tập đoàn Yeah1

18/01/2022

19.55

-1.45 (-6.90%)

K.L: 62,320

KLCP lưu hành: -

KL TB 20 phiên: 416,120

EPS cơ bản (1000đ): -4.311

P/B: -

P/E: -4.54Opening soon!