YBM (HOSE): Khoáng sản CN Yên Bái

21/01/2022

9.53

-0.27 (-2.76%)

K.L: 1,390

KLCP lưu hành: -

KL TB 20 phiên: 20,400

EPS cơ bản (1000đ): 0.916

P/B: -

P/E: 10.40Opening soon!