X20 (HNX): May mặc X20

26/01/2022

13.80

0.80 (6.15%)

K.L: 300

KLCP lưu hành: 31,279,968

KL TB 20 phiên: 1,369

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 0.50

P/E: -Opening soon!