WSS (HNX): Chứng khoán Phố Wall

18/01/2022

12.80

-1.40 (-9.86%)

K.L: 81,700

KLCP lưu hành: 11,800,000

KL TB 20 phiên: 324,885

EPS cơ bản (1000đ): -0.045

P/B: 1.43

P/E: -282.63Opening soon!