WCS (HNX): Bến xe Miền Tây

18/01/2022

175.00

-4.00 (-2.23%)

K.L: 600

KLCP lưu hành: 12,972,475

KL TB 20 phiên: 983

EPS cơ bản (1000đ): 21.432

P/B: 11.73

P/E: 8.17Opening soon!