VTV (HNX): Năng lượng và Môi trường VICEM

18/01/2022

7.30

-0.60 (-7.59%)

K.L: 160,900

KLCP lưu hành: 17,250,000

KL TB 20 phiên: 14,735

EPS cơ bản (1000đ): 0.089

P/B: 0.51

P/E: 81.62Opening soon!