VTO (HOSE): VITACO

26/01/2022

11.85

0.15 (1.28%)

K.L: 56,920

KLCP lưu hành: 2,350,400

KL TB 20 phiên: 428,765

EPS cơ bản (1000đ): 1.142

P/B: 1.26

P/E: 10.38Opening soon!