VTH (HNX): Dây cáp điện Việt Thái

21/01/2022

10.90

-0.10 (-0.91%)

K.L: 100

KLCP lưu hành: 55,000,000

KL TB 20 phiên: 855

EPS cơ bản (1000đ): 0.215

P/B: -

P/E: 50.65Opening soon!