VTC (HNX): Viễn thông VTC

21/01/2022

15.00

0.00 (0.00%)

K.L: 700

KLCP lưu hành: 17,294,833

KL TB 20 phiên: 4,489

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 1.57

P/E: -Opening soon!