VSA (HNX): Đại lý Hàng hải VN

21/01/2022

27.10

0.10 (0.37%)

K.L: 600

KLCP lưu hành: 10,804,520

KL TB 20 phiên: 6,562

EPS cơ bản (1000đ): 3.091

P/B: 1.46

P/E: 8.77Opening soon!