VPS (HOSE): Thuốc sát trùng Việt Nam

21/01/2022

15.35

-0.10 (-0.65%)

K.L: 370

KLCP lưu hành: 3,050,000

KL TB 20 phiên: 15,845

EPS cơ bản (1000đ): 0.560

P/B: 0.84

P/E: 27.42Opening soon!