VPI (HOSE): Đầu tư Văn Phú - Invest

26/01/2022

59.80

0.60 (1.01%)

K.L: 111,630

KLCP lưu hành: 213,927,913

KL TB 20 phiên: 825,940

EPS cơ bản (1000đ): 1.559

P/B: 3.79

P/E: 38.36Opening soon!