VPH (HOSE): Vạn Phát Hưng

26/01/2022

14.40

-0.30 (-2.04%)

K.L: 66,430

KLCP lưu hành: 11,044,000

KL TB 20 phiên: 148,825

EPS cơ bản (1000đ): 0.135

P/B: -

P/E: 106.67Opening soon!