VPG (HOSE): Đầu tư TMại XNK Việt Phát

21/01/2022

54.20

2.60 (5.04%)

K.L: 81,760

KLCP lưu hành: 500,000,000

KL TB 20 phiên: 710,755

EPS cơ bản (1000đ): 5.806

P/B: 9.25

P/E: 9.33Opening soon!