VPB (HOSE): VPBank

20/04/2021

49.50

-0.05 (-0.10%)

K.L: 746,920

KLCP lưu hành: 2,438,409,511

KL TB 20 phiên: 4,365,485

EPS cơ bản (1000đ): 4.271

P/B: 2.30

P/E: 11.59Opening soon!