VOS (HOSE): Vận tải Biển Việt Nam

26/01/2022

15.10

-0.10 (-0.66%)

K.L: 53,870

KLCP lưu hành: 2,272,318,400

KL TB 20 phiên: 4,528,425

EPS cơ bản (1000đ): -0.855

P/B: 1.14

P/E: -17.65Opening soon!