VNS (HOSE): Ánh Dương Việt Nam

18/01/2022

10.75

-0.30 (-2.71%)

K.L: 200

KLCP lưu hành: 4,575,985

KL TB 20 phiên: 8,950

EPS cơ bản (1000đ): -3.246

P/B: 0.72

P/E: -3.31Opening soon!